กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
RSS

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร: ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ  2561-2564

ระหว่างวันที่ 10 -13   พฤษภาคม  2561  ณ  บ้านกงพะเนียง  รีสอร์ท  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery