กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
RSS

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร: ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ  2561-2564

ระหว่างวันที่ 10 -13   พฤษภาคม  2561  ณ  บ้านกงพะเนียง  รีสอร์ท  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
การวิเคราะห์กรอ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery